Ob želji ogleda primerov dobrih praks LAS v Sloveniji, so predstavniki LAS Lyaskovets-Strazhitsa iz Bolgarije izbrali območje Obsotelja in Kozjanskega skupaj z Dravinjskim. Najprej je predstavnike gostila LAS »Od Pohorja do Bohorja«, kjer so si na območju občin Zreče in Šentjur ogledali rezultate uspešno izvedenih Leader projektov. Zanimala jih je predvsem sestava projektnih partnerstev, način financiranja ter razlogi priprave in izvedbe posameznih projektov.

Polni vtisov so se naslednji dan odpravili na obisk LAS Obsotelje in Kozjansko, kjer so se najprej seznanili z delovanjem LAS in nekaterimi skupnimi Leader projekti. Med ogledi so najprej spoznali novo odprt Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah. Pot jih je naprej vodila v Podčetrtek, kjer so si ogledali kompleks Term Olimia, v Olimju pa so pri Amonovih ob predstavitvi domačije lahko poskusili domače dobrote in kozarček domačega. V Kozjanskem parku si so ogledali grad Podsreda, nato pa se seznanili z delovanjem Kozjanskega parka in uspešno izvedenimi Leader projekti. Dan so zaključili v vinotoču Gruska, s ponudbo lokalne gastronomije.

Predstavniki bolgarske LAS so zadovoljni in polni lepih vtisov naslednji dan odpotovali domov, z željo po skupnem sodelovanju v novem programskem obdobju.

 

IMG_2727 (Small)

slika LAS Bol (Small)