6. oktobra 2020 smo na območju Obsotelje in Kozjansko gostili predstavnice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oddelek CLLD Slovenija.

Po uvodnem pregledu delovanja našega LAS in dela vodilnega partnerja LAS (Razvojna agencija Sotla), smo si skupaj ogledali naložbe, ki smo jih na območju Obsotelje in Kozjansko uredili s sofinanciranjem s sredstvi CLLD.

Veseli smo, da je naš LAS v vrhu uspešnosti izvajanja in črpanja s sredstvi CLLD, in da se lahko na našem območju resnično pohvalimo s prepoznavnostjo pristopa CLLD in izvedenimi projekti. Programskega obdobja še ni konec, saj se nam kmalu obetajo še dodatne, nove vsebine zadnje javnega poziva sklada EKSRP.