Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko za razvoj podeželja, ki jo koordinira Razvojna agencija Sotla, je organizirala že 7. zbor članov LAS, tokrat v Hiši vin Emino v Imenem.

Člani LAS so v četrtek, 10. aprila, na 7. rednem zboru članov LAS Obsotelje in Kozjansko izvolili nove predstavnike Sveta LAS in Nadzornega odbora. LAS Obsotelje in Kozjansko bo naslednji dve leti vodil predsednik David Stupica, sicer predsednik Turističnega društva Šmarje pri Jelšah.

Zbor članov je potrdil letno poročilo za leto 2013 in se seznanil z delovnim in finančnim načrtom za leto 2014.

Delovne naloge v letu 2014 bodo usmerjene predvsem v spremljanje projektov, ki se zaključijo letos, pripravo nove lokalne razvojne strategije in ponovni pridobitvi statusa delujoče LAS, za kar se bo treba prijaviti na razpis ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Po zaslugi projektov in predvsem ljudi, ki so vanje vpeti, postaja Obsotelje in Kozjansko čedalje bolj prepoznavno in prijetno okolje za bivanje vseh, ki tukaj živimo. Še naprej bomo sledili ciljem, ki smo si jih začrtali v naši lokalni razvojni strategiji, in verjamemo, da bomo z nadaljnjim strokovnim pristopom dosegali enako dobre in še boljše rezultate.

 

IMG_2400 (Medium)

IMG_2403 (Medium)