LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO NA 52. MOS

Tudi letos smo se z LAS Obsotelje in Kozjansko udeležili 52. sejma MOS v Celju, kjer smo poskrbeli za predstavitev ponudbe Obsotelja in Kozjanskega. V času predstavitve so obiskovalci lahko okusili lokalno kulinariko, spoznali različne lokalne ponudnike ter turistično ponudbo območja. Letos so se nam pri predstavitvi pridružili: Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Društvo kmetic Ajda, Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Kozjanski park ter Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.