Včeraj, 24. 3. 2022, smo se družili s člani našega LAS. V prostorih Pomona – Turizem na podeželju v Zg. Sečovem sta potekali seji Organa upravljanja LAS in Skupščine LAS.

Na sejah se je obravnavalo:

  • Letno in finančno poročilo LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za leto 2021,
  • Finančni in delovni načrt LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za leto 2022 ter
  • Poročilo o doseganju ciljev Strategije lokalnega razvoja in izpolnjevanja obveznosti LAS pri ukrepih LEADER/CLLD sklada EKSRP za leto 2021.

Po uradnem delu je sledilo druženje članov ob domači pogostitvi gostitelja, ki je zbranim predstavil tudi dejavnosti in ponudbo Pomone.

Lepo se je bilo videti in podružiti z vami.