Razvojna agencija Sotla se je kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko udeležil promocije na letošnjem že 59. Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA. Nahajali smo se na stojnici Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer smo predstavljali delovanje našega LAS in izvedene projekte na območju.

Prav tako pa smo veseli, da smo lahko s primerom dobre prakse izvedenih projektov sodelovali tudi na okrogli mizi z naslovom Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji, kjer je naš LAS predstavil projekt Trajnostno mobilno Obsotelje, sofinancirano iz sklada ESRR.