Svetovna mednarodna nagrada Melina Mercouri se pod okriljem Unesca podeljuje na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. Nagrada, ki se podeljuje vsaki dve leti, je bila letos podeljena prvič Sloveniji, in sicer Kozjanskemu regijskemu parku. V ponedeljek, 22. novembra, so nagrado  v Parizu prevzele njegove predstavnice.

Mednarodna nagrada Melina Mercouri je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva Unescove svetovne dediščine in grške vlade, podeljuje pa se za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. Unesco poziv za nominacijo za nagrado razpisuje vsaki dve leti in letos spomladi so nominacijo zanjo oddali tudi v Kozjanskem parku. Po besedah direktorice parka Mojce Kunst so tudi s tem dejanjem želeli opomniti na 40-letnico Kozjanskega regijskega parka in njihovega odgovornega odnosa do naravnih in kulturnih vrednot ter tkanje pomembnih niti s prebivalci in ustanovami znotraj prostora parka.

Kozjanski park je del Unesca od leta 2010, ko sta bili Kozjansko in Obsotelje sprejeti v mednarodno mrežo biosfernih območij v okviru programa Človek in biosfera pod okriljem Unesca. Poslanstvo te organizacije pri nas izpolnjuje Slovenska nacionalna komisija, ki jo je ustanovila vlada in katere urad deluje znotraj Ministrstva za šolstvo znanost in šport. Članica te komisije je tudi direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst.

Kozjanski par pa se redno prijavlja tudi na javne pozive v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko ter uspešno črpa CLLD sredstva za razvoj in nadgradnjo regionalno pomembnega krajinskega parka.

Izrekamo jim iskrene čestitke!

Več tukaj.