Konec tega meseca se na območju LAS Obsotelje in Kozjansko zaključijo kar 3 projekti, sofinancirani s sredstvi CLLD, sklad ESRR.
Projekti na območje prinašajo cel kup novosti:
– Trajnostno mobilno Obsotelje vzpostavlja sistem za avtomatizirano izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina,
– Šport je IN prinaša nove igralne površine za mlajše in starejše, in sicer orodja za streetworkout (Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Kozje), kolopark (Šmarje pri Jelšah), fitnes na prostem (Kozje), senzorični park (Kozje) in ravnotežna pot (Rogatec) ter urejeno pot na grad Drachenburg v Kozjem
– Kul-experience pa je omogočil izgradnjo dveh urejenih postajališč za avtodome (Šmarje pri Jelšah in Rogatec), dodatno ureditev šotora za terapevtsko jezdenje v Rogatcu in urejene parkirne površine v Šmarju pri Jelšah.
Vsi projekti so imeli tudi podporne vsebine, kot so delavnice in izobraževanja ter aktivnosti informiranje in obveščanja.
Danes smo opravili še zadnji del kontrol na terenu, do konca meseca pa oddajamo tudi zahtevke. Prijavitelji so odlično opravili svoje zadane rezultate in cilje ter tako ustvarili cel kup novih produktov, ki bodo dodatno popestrili življenjski utrip v urbanih središčih.