Skladno z izvedenimi postopki za imenovanje novih članov komisije za izvajanje programa CLLD v naslednjem mandatnem obdobju, bodo komisijo sestavljali (razvrščeni po abecednem redu) – vsi predstavniki posameznih LAS:

  • Dragica Bratanič,
  • Greta Černilogar,
  • Helena Čuk,
  • Primož Kroflič,
  • Jasmin Kukec,
  • Jožica Povše in
  • Nataša Šerbec.

Člane mora potrditi še upravni odbor društva, nato pa bodo izbrali predsednika.

Skladno z razpisom so v Društvu kandidature za člane Komisije za CLLD zbirali do konca januarja. Prejeli so osem predlogov, volilna komisija pa je ugotovila, da je bilo pravilno in pravočasno vloženih sedem. Število kandidatov je enako številu, kot je določeno s pravilnikom o delovanju te komisije, zato se postopek zaključi.

Vsem iskreno čestitamo.