Spodaj vam predstavljamo aktivnosti drugega od petih projektov sodelovanja LAS, in sicer “Ko zadišijo zeli”.

Pet slovenskih LAS-ov ter dva bolgarska LAS-a se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kvaliteta.

Tudi na Slovenskem je naravna in kulturna dediščina zeliščarstva izredno pestra in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. S projektom bomo prispevali h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zdrave aktivne zelene destinacije.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko predvidevamo nakup urbane opreme in ureditev tematske poti, ki bo predstavljala lokalno zeliščarstvo na območju Podčetrtka, predvidene so delavnice izdelave ekološke kozmetike za vse vključene LAS-e, pripravili se bodo jedilniki, ki se navezujejo na divjo kulinariko in vzpostavljene skupne promocijske in tržne aktivnosti vseh vključenih LAS-ov. Predvidena je tudi zmenjava izkušenj s tujimi LAS-i: ogled primerov dobrih praks v tujini (Bolgarija), prav tako bomo sodelovali tudi v skupnih aktivnostih (delavnice, predavanja), ki bodo namenjene širši in strokovni javnosti.

Partnerji: LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Raznolikost podeželja, LAS Bogastvo podeželja, LAG Chirpan (Bolgarija), LAS Samokov (Bolgarija).

Upravičenci na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko: Občina Podčetrtek, RA Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (ZKTR).