Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Danes ima zeliščarstvo poseben pomen tudi za območje Obsotelja in Kozjanskega, zaradi tega je LAS Obsotelje in Kozjansko skupaj s slovenskimi in bolgarskima LASoma prijavil skupni projekt Ko zadišijo zeli, ki pomeni še dodatno spodbudo za razvoj tega področja na območju.

Pet slovenskih in dva bolgarska LASa se srečuje s skupnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je lahko dodatna dodana vrednost tako za območje kot tudi za ponudnike in potrošnike. Projekt je bil odobren na 6. javnem pozivu MKGP za projekte sodelovanja med LAS, podukrep 19. 3.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prosto rastočih zeli, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihova uporaba, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo implementirala na območju vključenih LAS.

 

Ogled zeliščarskih praks v Bolgariji

Konec meseca junija se je pet slovenskih LAS odpravilo na študijski obisk partnerskih LAS v Bolgariji. 44 predstavnikov različnih organizacij, ki sodelujejo v projektu in zeliščarjev projektnega območja, je presenečeno spoznavalo bogato zeliščarsko dediščino, ki jo imajo Bolgari. LASa iz mest Chirpan in Samokov sta predstavila predvsem pridelavo in predelavo sivke, damaščanskih vrtnic in ostalih divjih zelišč, ki so osnova za ustvarjanje novih zeliščarskih produktov.

Bolgari imajo prav tako predviden obisk v Sloveniji, vendar šele v naslednjem letu, ko bo realiziranih večina v projektu predvidenih aktivnosti.

 

Doprinos za območje LAS Obsotelje in Kozjansko

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko ob LAS v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Podčetrtek. Prav slednja je tudi nosilka glavne v projektu predvidene naložbe, in sicer bo Občina v projektu infrastrukturno uredila javno pot med centrom Podčetrtka in turističnim kompleksom Terme Olimia.

Obstoječa javna pot poteka pretežno skozi gozd in je v makadamski izvedbi, zaradi povezave z Termami Olimia in potekom skozi gozd je predvsem atraktivna peš povezava do centra naselja Podčetrtek in na grad. Povezava poti s tradicijo zeliščarstva in poudarkom na pomenu ekološkega kmetijstva (zeliščni vrt, lekarna v samostanu Olimje, ekološki zeliščni proizvodi in vrt v Rogatcu) je zagotovo lahko dodana vrednost, zaradi tega bo pot tematska, kar bomo zagotovili z vsebinami na interaktivni informacijski tabli, vsebino katerih bo razvilo partnerstvo projekta in bo glede na tematiko zelišč implementirana v interaktivno doživetje. Glede na predvideno funkcijo poti, ki je in bo predvsem uporabljena kot turistična peš in kolesarska pot, se ob poti predvideva tudi postavitev urbane opreme, s posebnim poudarkom na zeliščarstvu in uporabi zelišč v vsakdanjem življenju (kulinarika, dvig odpornosti, aromaterapija in podobno).

Pot bo urejena do konca meseca septembra letos, za izvedbo je Občina Podčetrtek že izvedla javno naročilo in prejšnji konec tedna podpisala pogodbo o ureditvi javne poti med OŠ Podčetrtek in Termami Olimia. Dela bo izvajalo podjetje GAAL gradnje d.o.o., pogodbena vrednost naložbe pa znaša 150 tisoč evrov.  Pogodbo sta podpisala župan Peter Misja in direktor GAAL gradnje Albin Leskovšek.