Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko je organizirala strokovno ekskurzijo v Posavje, kjer je s tamkajšnjim LAS izmenjala izkušnje prejšnjega finančnega obdobja in iskala možnosti povezovanja v aktualni finančni perspektivi. Udeleženci so bili nad videnim v Posavju navdušeni, še bolj zato, ker niso pričakovali, da jih tako blizu čaka toliko (ne)poznanih presenečenj.

Udeleženci ekskurzije so se za začetek na sevniškem gradu seznanili s projektom »Modra frankinja – žametno vino Posavja«, ki je bil sofinanciran s sredstvi Leader. Posavje namreč velja za eno najboljših slovenskih in celo evropskih območij modre frankinje, zato je posavska modra frankinja polnega in bogatega okusa, vonja, barve in zdravilnih lastnosti.  S projektom so želeli povečati obseg in kakovost pridelave vina modre frankinje, povečati znanje o kakovosti in negovanju vina modre frankinje, povečati prepoznavnost vina, vzpostaviti trajne oskrbne verige lokalnih gostincev, … Na ogledu smo ob projektu spoznali zgodovino gradu in si ogledali grajski vinograd, kjer raste tudi okoli 500 trt modre frankinje.

Naslednje postajališče je bil grad Rajhenburg, kjer smo se ob ogledu stalne razstave Trapisti v Rajhenburgu, seznanili z dediščino omenjenega meniškega reda. Njihova bogata gospodarska dediščina, inovativni pristopi so segali na vsa področja delovanja. Tako so v okviru projekta »Vpliv trapistov na posavsko podeželje« raziskali dediščino trapistov in razvili nove rokodelske izdelke in živilske proizvode, predvsem čokolado Imperial in čokoladno vino, menihi so namreč že leta 1896 začeli z industrijsko proizvodnjo čokolade, čokoladnih izdelkov in likerjev.

V Brežicah smo se seznanili s projektom »Vrata turizma destinacije Posavje«, v okviru  katerega je bila obnovljena Mestna hiša, s čimer je bila vzpostavljena infrastruktura za neposredno in posredno trženje ter promocijo lokalnih proizvodov in storitev. Skozi projekt so bile razvite nove prodajne poti: opremljena in delujoča trgovina lokalnih proizvodov, vinoteka s ponudbo lokalnih vin, delujoč turistično-informacijski center za promocijo lokalne ponudbe ter protokolarni prostor z opremo za multimedijsko promocijo destinacije Posavje.

Pred uradnim zaključkom strokovne ekskurzije je sledila predstavitev delovanja LAS Posavje in pogovor o možnostih sodelovanja med LAS-oma. LAS-a sta že sodelovala v pripravi projektov, saj sta v juliju 2017 skupaj prijavila projekt sodelovanja na temo dodatne promocije Biosfernih območij v Sloveniji. Iz pogovorov pa je bilo razbrati, da idej za nove projekte ne manjka, tako si dobro sodelovanje obetamo še naprej.

Udeleženci so ob koncu spoznali še del Okusov Posavja, ki so jih pripravili v družinskem podjetju Kunst, ki prav tako povezuje kulinarično ponudbo Posavja ter Obsotelja in Kozjanskega.

 

IMG_3128

IMG_3134

IMG_3185

IMG_3197

IMG_3199