2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

2. javni poziv EKSRP- januar 2018

Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge na 2 javni poziv LAS EKSRP – januar 2018

Prijavni obrazec LAS 2018 EKSRP – januar 2018

Stroškovnik operacije LAS 2018 EKSRP

Pogodba o sodelovanju v operaciji med partnerji

Pravilnik o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-2020: Pravilnik o izboru operacij_sprememba 12. 12. 2016

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za EKSRP.

SPREMEMBA »Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za EKSRP« (objava spremembe dne, 23.02.2018).