LAS Obsotelje in Kozjansko je upravičena do črpanja sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).