Včeraj smo se udeležili delavnice Spajanje vina in hrane, ki jo je organiziral Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje v okviru projekta Center za promocijo vin, kulture in turizma, ki je bil odobren na 3. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.

Delavnica je potekala v Hiši vin Emino. Vodil jo je g. Rok Petančič, ki je strokovnjak na področju poznavanja vin. Najprej nam je predstavil teoretični vidik spajanja vina in hrane, nato pa smo zadevo prenesli še v prakso. Hiša vin Emino je pripravila štiri hodni meni. Ob vsakem hodu smo imeli priložnost degustirati dve zvrsti vin. Eno zvrst je izbral g. Matija Jagrič – Hiša vin Emino, drugo pa g. Marjan Jelenič – Vina Jelenič, ki je bil tudi gost delavnice.