Razvojna agencija Sotla je kot vodilni partner Lokalne akcijske skupne Obsotelje in Kozjansko v času od 5. do 9. januarja  izvedla predstavitvene delavnice o 1. Javnem pozivu LAS Obsotelje in Kozjansko. Delavnice so se izvedle v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Udeleženci delavnic so se podrobneje seznanili s pogoji 1. Javnega poziva za sofinanciranje upravičenih stroškov s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, celotno razpisno dokumentacijo in prijavnim obrazcem. Poleg tega so lahko zastavljali konkretna vprašanja, tako da so se delavnice zaključile s konstruktivno razpravo med udeleženci in izvajalcem. Vsem zainteresiranim so informacije na voljo še na spletni strani https://www.las-ok.si/, lahko pa se obrnejo tudi neposredno na 03 / 817 18 60 ali e-pošto info.lasok@gmail.com.

 

Slika Delavnica 1

Slika _delavnica Šmarje