Razvojna agencija Sotla (VP LAS Obsotelje in Kozjansko) je v začetku tedna izvedla predstavitvene delavnice 2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Predstavitve so potekale od ponedeljka do srede, in sicer v vseh petih občinah, ki jih LAS Obsotelje in Kozjansko s svojim delovanjem pokriva. Na delavnicah smo potencialnim prijaviteljem predstavili razpisne pogoje javnega poziva in jim odgovorili na ključna vprašanja, vezana na njihove projektne ideje.