LAS Obsotelje in Kozjansko je izdelal ponatis pregledne brošure potrjenih projektov v okviru javnih pozivov v programskem obdobju 2014-2020. Brošura bo služila namenu animacije in motivacije prebivalcev za sodelovanje pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja v okviru LAS, predvsem pa ponuja pregled pridobljenih novosti na območju, ki služijo kvalitetnejšemu življenju tudi na podeželju.

Brošura LAS projekti 2014-2020

Spremljajte tudi nadaljnje aktivnosti LAS preko www.las-ok.si ali Facebook strani LAS Obsotelje in Kozjansko ter postanite član in prispevajte k razvoju podeželja.

Aktivnost sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.