V torek, 6. 12. 2022, je v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja v Rogaški Slatini potekal sestanek glede izvajanja ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (ESPRA 2021-2027) na območju Savinjsko-Šaleške regije, ki so se ga udeležili predstavniki LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS od Pohorja do Bohorja  ter LAS Obsotelje in Kozjansko.

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorata za hrano in ribištvo so podali aktualne informacije. Zbrane je najprej nagovoril vodja sektorja za ribištvo, Jernej Švab, OP ESPRA  2021-2027 je predstavila mag. Neža Sautet, ključne informacije s predvideno časovnico za izvajanje ukrepa CLLD iz ESPRA 2021-2027 pa je podala dr. Bety Breznik.

Udeležencem so bili predstavljeni posebni pogoji za oblikovanje območja in LASR, predvidene stopnje sofinanciranja, kazalniki programa, ki jih morajo odražati SLR, pripravljalna podpora, trenutno stanje ter načrtovane aktivnosti v letu 2023.