V sklopu projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje« je prijavitelj Občina Podčetrtek, skupaj s partnerjema Občina Rogaška Slatina in Turizem Podčetrtek organiziral informativne delavnice na temo Trendi s področja kolesarjenja, podpore z dobrimi praksami iz tujine, osnove varnega sodelovanja v prometu za kolesarje ter sistem za izposojo koles občin Podčetrtek in Rogaška Slatina v vseh petih občinah Obsotelja in Kozjanskega. V okviru delavnice je Polona Blažič, iz podjetja ANGITA, udeležencem predstavila trende s področja kolesarjenja, osnove varnega vključevanja v promet za najmlajše kolesarje ter trende trajnostnega kolesarske turizma v sosednji Avstriji. Delavnico so podkrepili še s praktičnim prikazom in predstavitvijo delovanja sistema izposojevalnice koles s strani predstavnika Multimedijske hiše IBIS Mladenom Bijeljacom. V obeh občinah, Podčetrtku in Rogaški Slatini, pa so ob delavnicah izvedli tudi praktični prikaz uporabe sistema avtomatizirane izposoje koles in sistem tudi uradno otvorili.