Včeraj smo opravili kontrolo na terenu pred oddajo zahtevka na Agencijo, uspešno zaključenega projekta »GLIVE – BOGATI SVET BIODIVERZITETE«.

JZ Kozjanski park je skozi projekt postavil stalno razstavo gob v kletnih prostorih gradu Podsreda. S posebnim postopkom zamrzovalnega sušenja gob (liofilizacija) so osušili 50 različnih vrst gob in jih v steklenih posodah postavili na razstavo. Razstava zajema opise razstavljenih gob ter značilnosti njihovih habitatov. Izvedli so tudi 5 delavnic o glivah z različnimi vsebinami, in sicer: stanje gliv na Območju LAS Obsotelja in Kozjanskega, spoznavanje užitnih in strupenih gob ter vzroki ogroženosti biodiverzitete gliv.

Na območju občine Podčetrtek (Brezovec pri Polju 23) je Občina Podčetrtek vzpostavila Gobarsko učno pot v dolžini 600 m. Pot so opremili z informacijskimi tablami v slovenskem in angleškem jeziku. Ustrezna besedila in fotografije za informacijske table je pripravilo Gobarsko društvo »Kozjansko« Kozje, prav tako pa so člani društva izvedli tudi vsa fizična dela, ki so bila potrebna za vzpostavitev poti.

Za namen promocije Gobarske učne poti je Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ izdelal zloženko v A4 formatu. Na zloženki so ključne informacije o poti, navodila za obiskovalce poti ter zemljevid. Zloženka je natisnjena v slovenskem in angleškem jeziku in je na voljo v TIC Podčetrtek ter v Kozjanskem parku.

Prijavitelj projekta »Glive – bogati svet biodiverzitete« je bil JZ Kozjanski park, medtem ko so bili partnerji  Občina Podčetrtek, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ter Gobarsko društvo »Kozjansko« Kozje.

Vrednost celotnega projekta znaša 12.625,43 €, medtem ko višina zahtevka znaša 8.775,78 € nepovratnih CLLD sredstev.