Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tudi letos pripravilo ozaveščevalno kampanjo o slovenski ekološki hrani. S kampanjo želi ministrstvo širši slovenski javnosti sporočiti, na kakšen način je pridelana in predelana ekološka hrana, njene prednosti, kaj potrošniku zagotavlja zeleni znak za ekološko živilo s pripisom »Kmetijstvo Slovenija«, pa tudi o koristnosti zauživanja teh živil, tako z vidika zdravja kot z vidika skrbi za okolje za naslednje generacije.

Kampanja se osredotoča tako na potrošnike kot na slovenske ponudnike ekoloških izdelkov, pri čemer sta med potrošniki še posebej izpostavljeni skupini nosečnice in mlade mamice. V ospredju bo slovenski potrošnik, večje zavedanje o koristnosti ekoloških živil, še posebej slovenskih, ki prepotujejo bistveno krajšo pot do miz potrošnikov. Kampanja tudi nagovarja potrošnika ali preverja, če so živila označena z eko znakom ne le v trgovinah, ampak tudi pri kmetih; kaj jim ta znak sporoča in ali mu zaupajo. Informiranje bo potekalo tudi o metodah, postopkih in kontrolah za ekološko pridelavo in predelavo ter vplivih na okolje.

KLJUČNA SPOROČILA – ZAKAJ EKOLOŠKO?

  • Ekološki izdelki so bolj zdravi in hranljivi,
  • Brez pesticidov, škropiv, gensko spremenjenih organizmov,
  • Skrb za okolje,
  • Podpora slovenskemu ekološkemu kmetu,
  • Ekološka hrana je označena z zelenim znakom za Ekološka živila,
  • Prehranska vrednost ekološke hrane,
  • Izrazit in pristen okus živil,
  • Tudi predelana ekološka živila so zdravju bolj prijazna,
  • Strog nadzor in popolna sledljivost,
  • Ekološko kmetijstvo je najbolj trajnostno naravnan kmetijski pridelovalni sistem.

Več na KLIK-u.
Povezava do zemljevida ponudnikov ekoloških izdelkov v Sloveniji.

Letošnja kampanja poteka na televiziji, radiu, na spletu in v tiskanih medijih, in sicer od 15. maja do 30. junija 2021.