Danes se je na delavnici v Knjižnici Kozje, kot del aktivnosti projekta Eko gajbico, prosim!, predstavila Ekološka kmetija Očko iz Laškega, ki prodaja ekološko zelenjavo na način partnerskega kmetovanja s tedensko dostavo zabojčkov. Tako oskrbujejo svoje stranke z lastno sezonsko zelenjavo, sadjem in drugimi živili, pridelanimi na kmetiji. Njihovo zelenjavo in zelišča prevzemajo individualni naročniki, družine, gostinci in javne ustanove.
Zgodbo ekološke kmetije Očko nam je predstavila Katarina Očko, ki je tudi odgovorila na vsa vprašanja z zvezi z ekološkim kmetovanjem in pridelovanjem zelenjave.
Aktivnost je del projekta, odobrenega na podukrepu 19.3.