V prejšnjem članku smo vam obljubili, da vam bomo predstaviti aktivnosti petih projektov sodelovanja LAS. Spodaj vam predstavljamo aktivnosti projekta “Eko gajbico, prosim!”

Lokalne tržnice so zagotovo stičišče srečanj ponudnikov in (ekoloških) kmetov, prav zaradi tega želimo nadgraditi njihovo dostopnost, jih sodobneje opremiti in nadgraditi obisk tržnic z novimi produkti, ki bodo prav tako motiv za ponoven obisk in nakup. Partnerski LAS-i bomo tako izvedli naložbe v ureditev javnih tržnic, hkrati pa vključenim certificiranim ekološkim pridelovalcem/predelovalcem omogočili, da bodo posodobili svojo proizvodnjo, kot nadgradnjo pa vzpostavili tudi skupno promocijsko ekološko gajbico, vključenih ekoloških ponudnikov, ki bo zagotovo prispevala tudi k boljši promociji in prepoznavnosti ponudbe projektnega območja.

Ena ključnih aktivnosti skupne operacije je raziskovanje, izobraževanje in promocija trajnostnega zagotavljanja lokalne hrane, tako bomo s partnerji  izdelali analizo o stanju ekološkega kmetovanja in ponudbi ekološke hrane na območju Savinjske statistične regije in sodelujočih tujih LAS, pripravili skupni katalog o ponudbi ekološke hrane, izvedli ocenjevanja, tematske tržnične dni, izobraževanja, oglede in podobno. Izmenjava izkušenj in implementacija znanj bosta prav tako del operacije, saj so predvideni ogledi dobrih praks v Sloveniji in tujini.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko predvidevamo ureditev dodatne ponudbe na Mestni tržnici Rogaška Slatina. Predvidena je produkcija avdiovizualnega gradiva (filma) v trajanju ca. 10-15 minut, ki bo promoviral ponudnike na Mestni tržnici Rogaška Slatina, druge lokalne ponudnike na širšem območju Rogaške Slatine, njihove pridelke, ekološko proizvodnjo in predelavo hrane, lokalno samooskrbo ter zdrave in trajnostne načine prehranjevanja. Izdelano gradivo bo primerno za različne komunikacijske kanale: televizija, družbena omrežja, predvajanje skupinam obiskovalcev Rogaške Slatine na različnih lokacijah, predvajanje na LED zaslonih, itd.

Predvidena je namestitev opreme (LED zaslona), ki bo prikazoval izdelano avdiovizualno gradivo in druge vsebine z namenom promocije dejavnosti tržnice ter priprava doživetja virtualne resničnosti, v povezavi z zgodovino Rogaške Slatine in njenimi naravnimi in kulturnimi danostmi. Sestavni del aktivnosti je nabava premične opreme, ki omogoča implementacijo doživetja, in sicer treh kompletov računalnika z VR očali. Predvidena je tudi zmenjava izkušenj s tujimi LAS-i: ogled primerov dobrih praks v tujini (Bolgarija), prav tako bomo sodelovali v skupnih aktivnostih (delavnice, predavanja), ki bodo namenjene širši in strokovni javnosti.

Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Tundzha (Bolgarija), LAS Balchik – General Toshevo (Bolgarija), LAS Elhovo – Bolyarovo (Bolgarija).

Upravičenci na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko: Občina Rogaška Slatina, Kozjanski park, RA Sotla.