ecliceclicE-CLIC krajinsko tekmovanje je bilo objavljeno 31. januarja 2014 in bo potekalo do 31. maja 2014. Udeleženci so vabljeni, da predložijo v presojo idejo/projekt, ki  temelji na uporabi  IKT (informacijskih in komunikacijskih tehnologij) sredstev in orodij, v katerem so se soočili z izzivom za krajino z ozirom na načela Evropske konvencije o krajini. Udeleženci  lahko tekmujejo v eni od treh kategorij (srednješolci, študentje in splošna javnost) in osvojijo izlet v Estonijo, kjer bodo imeli možnost predstaviti svojo zamisel  in sodelovati na mednarodnem E-CLIC-ovem tekmovanju.

Če želite tekmovati:

  1. Prosim izpolnite temu namenjeno spletno prijavnico  za srednješolce (A), študente (B) ali splošno javnost (C) in postanite član E-CLIC-ove spletne skupnosti, da boste delili svoje poglede z drugimi.
  2. Preberite »Povzetek Pregleda krajinske politike« za našo državo, obiščite »Knjižnico dobrih praks« in pridobite zamisli za primerna IKT orodja v »Knjižnici informacijskih in komunikacijskih virov«.
  3. Izberite enega od treh krajinskih izzivov v naši državi in obdelajte svojo predstavo – imate štiri mesece za razmišljanje, pripravo in predložitev projektnega predloga, bodisi kot posameznik ali kot skupina.

Slovenski izzivi so naslednji:

  • Naj se sliši glas podeželskih krajin tudi v mestu
  • Urbana prenova in krajinska identiteta
  • Izjemne krajine Slovenije

Natančnejša opredelitev pogojev sodelovanja je na voljo v najavi natečaja in natečaju. V kolikor sodeluje na natečaju mladoletna oseba, prosim da izpolnite naslednji obrazec.

Z veseljem Vam bomo odgovorili na vprašanja tomaz@nec-cerknica.si.