DRUŽENJE NA VASI
– Delavnice Pametne vasi za jutri –

LAS Obsotelje in Kozjansko je kot partner v projektu sodelovanja LAS »Pametne vasi za jutri« pričela z izvajanjem “Model druženja na vasi”, tokrat v Kostrivnici. Znotraj modula smo oblikovali več tematskih delavnic, ki jih bodo lahko starejši implementirali pri svojih druženjih na vasi.
Za nami sta dva tedna izvajanja delavnic, ki je pokazal, da si starejši želijo druženja na vasi ter prenosa znanj in veščin, ki jim omogočajo lažje obvladovanje vsakodnevnih tegob v starostnem življenjem obdobju. Izvedli smo že delavnice popravi si sam, psihosocialna pomoč pri iskanju smisla v trenutkih krize, slovstvena folklora območja in zdravstvena nega, pred nami pa so še vsebine kot so obvladovanje starostnih tegob, kulinarika, uporabi ponovno in komunikacija s starostniki. Z razvojem novih modelov in storitev dvigujemo kvaliteto podeželskega življenja ter s tem starejšim omogočamo nove priložnosti za socialno vključevanje.


Sledite nam še naprej in se nam pridružite na kateri od delavnic: Delavnice Pametne vasi za jutri.