S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) smo prejeli dopis o pregledu uspešnosti LAS Obsotelje in Kozjansko. MKGP je preverjal vmesno vrednotenje strategije lokalnega razvoja vseh slovenskih LAS, in sicer s pomočjo preverjanja 4 mejnikov na dan 31. 12. 2018.

Veseli smo, da smo kot eni redkih LAS v Sloveniji dosegli najmanj 65 % vrednosti vseh štirih mejnikov ocenjevanja, tako smo kot LAS upravičeni do dodatnih sredstev v skupni višini 419.099,47 €.

Zaveza LAS je, da v okviru spremembe SLR dodatna sredstva nameni za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« oziroma za »nove operacije/projekte«. Spremembo SLR mora LAS poslati najkasneje do 30. novembra 2019. V spremembi bomo tako k preostali kvoti 187.200,00 € (celotna je bila 568.745,90 €), prišteli še dodatna sredstva in predvidoma razpisali še dva javna poziva sklada EKSRP.