LAS-i smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o razdelitvi ostanka sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru izvajanja CLLD/LEADER programa. Sredstva so namenjena za izvajanje podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”, za sofinanciranje operacij v letih 2022 in 2023.

LAS Obsotelje in Kozjansko je tako prejela dodatnih 133.642,86 EUR, ki jih bo skupaj s še ostalimi razpoložljivimi sredstvi razpisala v naslednjem letu. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnega poziva. Predpogoj za objavo novega javnega poziva za črpanje sredstev iz sklada ESRR je tudi potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko, v kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti dodeljena dodatna sredstva sklada ESRR v programskem obdobju 2014 – 2020.