Zopet smo bili na terenu, tokrat smo opravili kontrolo projekta »DOBIMO SE NA IGRIŠČU«, pred oddajo zahtevka na Agencijo. Vse projektne aktivnosti so v celoti izvedene. Prijavitelj Občina Kozje je skozi projekt uredila 5 otroških igrišč, in sicer na lokacijah športnih parkov Kozje, Podsreda, Buče, Lesično in Zagorje. Na omenjenih lokacijah so postavljene tudi knjigobežnice, ki jih je izdelal projektni partner Franci Sinkovič. Na treh lokacijah (Kozje, Podsreda in Buče) pa so poleg omenjenega vzpostavili tudi ruska kegljišča.

Partner Knjižnica Šmarje pri Jelšah je izvedla 9 izobraževalnih delavnic. Delavnica »Družina miga in bere« je s šestimi izvedbami na lokacijah v dveh občinah (Kozje, Šmarje), vplivala na medgeneracijsko povezovanje. Delavnica »Sprosti se« se je izvedla enkrat v občini Kozje in vpliva na vseživljenjsko učenje, prav tako je imela enak vpliv delavnica »Lokostrelstvo«, ki  se je izvedla v treh občinah (Kozje, Podčetrtek, Rogatec).

Po končani investiciji je partner Športna zveza Kozje izvedel predstavitvene in otvoritvene dogodke na vsakem obnovljenem igrišču.

Prijavitelj projekta »Dobimo se na igrišču« je bila Občina Kozje, medtem ko so bili partnerji  Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Mizarska dela, Franci Sinkovič s.p., Športna zveza Kozje.

Vrednost celotnega projekta znaša 150.275,75 €, medtem ko višina zahtevka znaša 99.998,52 € nepovratnih CLLD sredstev.