Občina Kozje s partnerji ta teden prične z delavnicami v okviru projekta “Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev”, ki je bil potrjen v okviru 3. javnega poziva EKSRP.

 Vabljeni k številnim aktivnostim, ki se pričnejo že danes.