Vse izvajalce (partnerji in prijavitelji) odobrenih operacij na 2. JP sklada EKSRP vabimo na delavnico »Poročanje in podpora za izvajanje operacij CLLD sofinanciranih s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (2. JP EKSRP)«, ki bo v četrtek, 7. marca 2019, ob 10. Uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Na delavnici bomo pregledali navodila za poročanje (pogoji za upravičenost, dokazila o upravičenih stroških in izdatkih, neupravičene stroške, obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, postopek spremembe operacij), pregledali pravilno izvajanje operacij (vsebinsko, administrativno in računovodsko izvajanje) ter podrobneje pregledali zakonitosti označevanja operacij.
Želimo pa tudi podati odgovore na odprta vprašanja, ki se vam porajajo ob izvajanju operacij.

Prosimo, da vsaj vodilni partnerji zagotovite udeležbo vodij operacije, zaželena pa je tudi udeležba projektnih partnerjev.

Zaradi lažje organizacije prosimo, da udeležbo potrdite do torka, 5. marca 2019, na naslov rasotla@siol.net ali na telefonsko številko 03 817 18 60.