VABILO NA PREDSTAVITEV 3. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Vabimo vas na predstavitev 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.

Predstavitve bodo:

Ponedeljek,17. 2. 2020

10:00 – KOZJE: sejna soba Občine Kozje

13:00 – PODČETRTEK: sejna soba Občine Podčetrtek

Torek, 18. 2. 2020

10:00 – ROGATEC: sejna soba Občine Rogatec

13:00 – ROGAŠKA SLATINA: na sedežu Podjetniškega inkubatorja Vrelec (Prvomajska ulica 35)

Sreda, 19. 2. 2020

10:00 – ŠMARJE PRI JELŠAH: sejna soba Občine Šmarje pri Jelšah

 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam udeležbo potrdite na e-pošto: info.lasok@gmail.com ali na telefonsko številko: 03/81-71-860.