DELAVNICA ZA UPRAVIČENCE OPERACIJ SOFINANCIRANIH IZ SKLADA ESRR

Prijavitelje in projektne partnerje odobrenih operacij v okviru 2. JP ESRR vabimo na delavnico »Poročanje in podpora za izvajanje operacij CLLD sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (2. JP ESRR)«,
ki bo v petek, 5. junija 2020,  v prostorih Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina, ob 10. uri.

Na delavnici bomo pregledali navodila za poročanje (pogoji za upravičenost, dokazila o upravičenih stroških in izdatkih, neupravičene stroške, obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, postopek spremembe operacij), pravilno izvajanje operacij (vsebinsko, administrativno in računovodsko izvajanje) ter podrobneje pregledali zakonitosti označevanja operacij.
Želimo pa tudi podati odgovore na odprta vprašanja, ki se vam porajajo ob izvajanju operacij.

Prosimo, da vsaj vodilni partnerji zagotovite udeležbo na delavnici, zaželena pa je tudi udeležba partnerjev v projektu.

Zaradi lažje organizacije prosimo, da udeležbo potrdite do srede, 3. junija 2020, na naslov info.lasok@gmail.com ali na telefonsko številko 03 817 18 66.