KREATIVNI TURIZEM – OD OGLEDOV DO PRISTNE IZKUŠNJE

VSEBINA DELAVNICE

Koncept kreativnega turizma je definiran kot turizem, ki obiskovalcem ponuja priložnost, da destinacijo izkusijo in občutijo skozi aktivno participacijo in lastno izkušnjo, ki je unikatna in posebna za lokalno skupnost v kateri počitnikujejo.
Je popolna nuja pri oblikovanju ponudbe za nove generacije popotnikov in turistov, ki potujejo v iskanju novih izkušenj, znanj in povezovanj z lokalnim prebivalstvom v različnih kulturah.

Kreativni turizem je edinstvena priložnost za manjše, manj znane in nove turistične destinacije, ki si želijo turista zadržati dlje v svojih krajih in mu na ta način približati kulturo, običaje in ljudi.

Seveda pa je treba vsak turistični product tudi ponuditi in prodati gostu na primeren način, zato se bomo na delavnici ukvarjali tudi z marketingom in trženjem čebelarskega turizma.

NA DELAVNICI SE BODO OBRAVNAVALE NASLEDNJE TEME:

Kaj je kreativni turizem

 • Definicija
 • Elementi in kriteriji
 • Kako ponuditi pristno izkušnjo in se povezati z gostom

Zakaj je kreativni turizem odgovor in prednost za majhne turistične destinacije

 • Trendi, ki oblikujejo prihodnost turizma
 • Kako lahko vzpostavimo boljše odnose z obiskovalci in turisti
 • Kako gosta zadržimo dlje na destinaciji

6 tipov sodobnih turistov in kako prilagoditi ponudbo zanje

 • Do leta 2030 bodo turisti razdeljeni v 6 skupin, ki bodo iskali točno določeno ponudbo
 • Mlade generacije popotnikov in turistov ne zadovolji več samo ogledovanje in pokušanje lokalnih dobrot

Marketing in trženje čebelarske ponudbe

 • Kako pristopiti k marketingu
 • Kje lahko pridemo do direktinih rezervacij
 • Kako in s kom se povezovati za boljšo prodajo
 • Kaj ponuditi kot komplementarne produkte za boljši iztržek

Praktični primeri dobre prakse iz tujine

 • Kako so ponudbo preoblikovali in prilagodili v tujini
 • Primeri turističnih produktov, ki jih kreativni turisti iščejo in želijo

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA ČEBELARJEM IN APITERAPEVTOM

 • ki bi radi svoje panje odprli turistom
 • ki bi želeli svojo ponudbo prilagoditi sodobnim turistom
 • ki bi radi ustvarili in ponudili nove produkte
 • ki želijo ustvariti delavnice in na ta način zadržati gosta dlje
 • ki si želijo povečati prodajo in izboljšati ponudbo

PRIDOBLJENA ZNANJA

Po končani delavnici bodo udeleženci vedeli:

 • Zakaj je kreativni turizem edini odgovor na trende v turistični industriji
 • Zakaj je kreativni turizem edinstvena priložnost za majhne, manj znane destinacije in ponudnike
 • Kdo so turisti prihodnosti
 • Kako oblikovati turistične produkte, ki jih turisti iščejo in želijo
 • Kako svojo ponudbo ponuditi na trgu
 • Kako povečati prodajo in prihodke
 • Kako preoblikovati obstoječe produkte v kreativne turistične izkušnje
 • Kateri so primeri dobre prakse iz tujine

TERMINSKI NAČRT

Delavnica traja 8 ur in je razdeljena na teoretični in praktični del, kjer udeleženci že oblikujejo osnutek za svoj produkt ter ga ocenijo skupaj z mentorjem.

Glede terminov izvedbe smo povsem prilagodljivi in delavnico lahko izvajamo tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času, med tednom ali vikendom. Ob morebitnem dodatnem povpraševanju se lahko izvedba ponovi.

Delavnica bo potekala v soboto 03. februarja 2018 v Čebelarskem centru Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.

Cena za izvedbo delavnice je 30 evrov na osebo

O IZVAJALCU DELAVNICE

Delavnico izvaja Maja Čampelj, ki se s turizmom ukvarja na različne načine že več kot 10 let. Diplomirana komunikologinja in podiplomska študentka trajnostnega turizma v Veliki Britaniji je svoje izkušnje in znanja pridobivala tako doma kot tudi v tujini. Delavnice izvaja za občine, turistične organizacije in različna zasebna podjetja. Sodeluje z Visoko šolo za gostinstvo in turizem Bled, v preteklosti pa tudi z Univerzo v Ljubljani.