Vse izvajalce odobrenih operacij v okviru izvajanja SLR LAS Obsotelje in Kozjansko, vabimo na delavnico »Poročanje in podpora za izvajanje operacij CLLD«, ki bo v ponedeljek, 28. maja 2018 v sejni sobi Občine Podčetrtek, med 11. in 13. uro. 

Zaradi različnih navodil/zahtev bomo delavnico izvedli v dveh sklopih, in sicer:

–      1. SKLOP (11:00 – 12:00) – izvajalci operacij sofinanciranih s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

–      2. SKLOP (12:00 – 13:00) – izvajalci operacij sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Na delavnici bomo pregledali navodila za poročanje (pogoji za upravičenost, dokazila o upravičenih stroških in izdatkih, neupravičene stroške, obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, postopek spremembe operacij), pregledali pravilno izvajanje operacij (vsebinsko, administrativno in računovodsko izvajanje) ter podrobneje pregledali zakonitosti označevanja operacij.

Želimo pa tudi podati odgovore na odprta vprašanja, ki se vam porajajo ob izvajanju operacij.

Prosimo, da vsaj vodilni partnerji zagotovite udeležbo vodij operacije, zaželena pa je tudi udeležba projektnih partnerjev

Zaradi lažje organizacije prosimo, da udeležbo potrdite do četrtka, 24. maja 2018, na naslov rasotla@siol.net ali na telefonsko številko 03 817 18 60.