LAS Obsotelje in Kozjansko s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) izvaja projekt »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«. S projektom, ki poteka na treh biosfernih območjih Slovenije in v sodelovanju šestih lokalnih akcijskih skupin (LAS Doline Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje), želimo prispevati k večji prepoznavnosti biosfernih območij Slovenije in izkoriščanju potencialov, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območjem.

Ker se v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje nahajajo tri občine Obsotelja in Kozjanskega, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na delavnicah, ki smo jih v sodelovanju z JZ Kozjanski Park, upravljalcem biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, pripravili z namenom, da različnim društvom in ponudnikom predstavimo potenciale in priložnosti našega biosfernega območja. Na delavnicah se bomo pogovorili o obstoječih in novih možnostih sodelovanja; predstavljena bo tudi priložnost za pridobitev pravice do uporabe nove kolektivne in storitvene znamke.

  • Delavnica RAZVOJNA PRILOŽNOST za DRUŠTVA – »Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem MAB UNESCO« bo potekala v torek, 17. septembra 2019, ob 8.30 uri v sejni sobi Uprave Kozjanskega parka, Podsreda 45, 3257 Podsreda.

 

  • Delavnica RAZVOJNA PRILOŽNOST za PONUDNIKE– »Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem MAB UNESCO« bo potekala v sredo, 18. septembra 2019, ob 8.30 uri v sejni sobi Uprave Kozjanskega parka, Podsreda 45, 3257 Podsreda.

Več informacij o delavnicah najdete v priloženih vabilih:

Vabilo – 18. 9. 2019 (ponudniki)

Vabilo – 17. 9. 2019 (društva)

Zaradi lažje organizacije dogodkov vas prosimo, da svojo prisotnost na delavnici potrdite  – najkasneje do ponedeljka, 16. 9. 2019, na naslov: anita.sotla@siol.net ali po telefonu (03) 817 18 60.

 

Vljudno vabljeni.