V petek, 8.3.2024 smo se kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko udeležili izobraževalne delavnice na temo  priprave javnih pozivov za izbor projektov. Delavnica je potekala za predstavnike vseh 37 LAS-ov v programskem obdobju 2021-2027, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj  uvodoma predstavilo priporočila revizijskih organov glede priprave JP v tem programskem obdobju (glede na preglede JP v programskem obdobju 2014-2020). Sledil je drugi del delavnice, v katerem je ga. Tina Divjak, predstavnica CNVOS, na praktičen način predstavila vsa temeljna izhodišča, kako pripraviti oziroma poenostaviti javne pozive, da bodo dostopni in razumljivi čim širšemu krogu potencialnih prijaviteljev.

Udeležba na delavnici nam je bila v veliko pomoč in nam osvetlila še marsikatero vprašanje, ki se nam je porajalo, saj se v novi finančni perspektivi uvajajo številne spremembe.