– LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2014-2020 –

V petek, 26. januarja 2024, je na upravi Kozjanskega parka v Podsredi potekala izjemno zanimiva delavnica v sklopu projekta “Rad imam (r)eko”, ki je bil odobren na podukrepu št. 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Dogodek je združil projektne partnerje, zaposlene v Kozjanskem parku, ter številne deležnike zavarovanega območja, in tako predstavljal tudi 3. forum Kozjanskega parka. Mag. Valerija Slemenšek, direktorica Javnega zavoda Kozjanski park, je predstavila ključne aktivnosti preteklega leta, ki so zaznamovale Kozjanski park in Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Posebno pozornost je namenila predstavitvi načrtovanih projektov v letu 2024, ki bodo zaznamovali dogajanje v širšem biosfernem območju.

Moderatorka Špela Polak Bizjak je usmerila udeležence delavnice v oblikovanje predlogov za letošnji 25. Praznik kozjanskega jabolka. Delovne skupine so ustvarile številne zanimive predloge za nadgradnjo vsebin praznika, ki jih zaposleni v Kozjanskem parku že pregledujejo in jih bodo skušali uresničiti na letošnjem jubilejnem dogodku.

Svoje kreativne poglede so na dogodku ob projektnih partnerjih prispevali tudi ponudniki, prejemniki blagovne znamke Kozjanski park – Sožitje, člani Mikološke zveze Slovenije, predstavnice Kulturnega društva Prevorje, Dramske skupine Kozji rog, časopisa OKO, direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja ter županja Občine Kozje, Milenca Krajnc. Skupno sodelovanje in izmenjava idej na delavnici so prispevali k obetavnemu razvoju aktivnosti projekta “Rad imam (r)eko”, katerega glavni rezultat bo nova stalna razstava na gradu Podsreda.

 

 

Dopis pripravila:

Projektna skupina »Rad imam (r)eko«,

JZ Kozjanski park, LAS Obsotelje in Kozjansko in Razvojna agencija Sotla