Danes praznujemo dan slovenske hrane, dvanajsti po vrsti. Letošnja osrednja tema Tradicionalnega slovenskega zajtrka je mleko in mlečni izdelki, ki jo ponazarja tudi letošnji slogan »Zajtrk z mlekom – super dan!«.

Osnovni namen dneva slovenske hrane, je izobraževati in ozaveščati naše mlade in z njimi tudi širšo javnost o velikem pomenu uravnoteženega prehranjevanja. Na današnji dan bodo otroci po šolah in vrtcih v Sloveniji zaužili zajtrk s tradicionalnimi živili. Sestavljajo ga kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sveže ali suho sadja brez dodanega sladkorja, vse slovenskega porekla.

Za dobro hrano so zaslužni pridelovalci in predelovalci

Glavni cilj razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Tradicionalni slovenski zajtrk nas opominja, da je hrana, pridelana in pripravljena na naših kmetijah, živilskih podjetjih in zadrugah bolj sveža in okusnejša. Kakovostnejša je od hrane, ki je pripeljana od daleč in ima za seboj na stotine in celo na tisoče kilometrov.

Vsa živila Tradicionalnega slovenskega zajtrka morajo biti slovenskega porekla. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov med drugimi omogočata zaščitna znaka Ekološki in Izbrana kakovost – Slovenija, s katerima se ponašajo kmetijski pridelki oziroma ekološka živila in živila s posebnimi lastnostmi kot so sestava, okolju prijazno pridelava, kakovost surovin, dobrobit živali, način krmljenja, dolžina transportnih poti, predelava, hitrost predelave surovin.

Od malih nog do zavedanja o pomenu lokalne samooskrbe

Glavni namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je, da že najmlajši spoznajo pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja. Prav tako je eden ciljev poudarjanje pomena rednega zajtrkovanja za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje. Ljudje ki redno zajtrkujejo imajo boljše prehranske navade, ki zagotavljajo lažje vzdrževanje primerne telesne teže. Vsakodnevni zajtrk poskrbi tudi za jutranjo energijo, ki jo še posebej otroci in mladostniki potrebujejo za lažje sledenje učnemu procesu.

Pobuda je vedno bolj prepoznavna in dobrodošla med širšo javnostjo, zato se vsako leto tradicionalnemu slovenskemu zajtrku pridruži vedno več posameznikov, institucij, podjetij, gostinskih obratov, turističnih objektov itd., ki širijo pomen in glas o TSZ preko svojih različnih aktivnosti.