Projekt sodelovanja LAS “Centri interpretacije zavarovanih območij” je včeraj potekal v naravi. Partnerski LAS-i so se srečali na Lisci, kjer smo uspešno izvedli še eno pomembno projektno dejanje. Namen projekta je povezovanje zavarovanih območij narave na območju Slovenije – izziv je ustvarjanje novih produktov, novih mrež ponudnikov in zanimivih destinacij v Sloveniji.

Poskrbeli smo za pilotno izvedbo programa (itinerarja) interpretacije naravne dediščine na območju LAS Posavje – tokrat za ciljno skupino odraslih/starejših.
Obiskovalcem, ki so prišli s 4 sodelujočih območij LAS, smo Lisco predstavili skozi voden program, za katerega načrtujemo, bo postal del stalne turistične ponudbe. Po odzivih sodeč, smo na dobri poti, saj je dan vsem prinesel veliko pozitivne energije, novih “starih” zgodb z Lisce in pa tudi spoznanj o biodiverziteti, ki bogati naše Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje, katerega pomemben del je ravno Lisca.

Projekt je sofinaciran s sredstvi CLLD, podukrep 19.3.