LAS Obsotelje in Kozjansko je izdelala pregledno brošuro potrjenih projektov v okviru javnih pozivov v programskem obdobju 2014-2020. Brošura bo služila namenu animacije in motivacije prebivalcev za sodelovanje pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja v okviru LAS, predvsem pa ponuja pregled pridobljenih novosti na območju, ki služijo kvalitetnejšemu življenju tudi na podeželju.

Projekti LAS OiK – brošura

Spremljajte tudi nadaljnje aktivnosti LAS, postanite član in prispevajte k razvoju podeželja – www.las-ok.si ali Facebook strani LAS Obsotelje in Kozjansko.

Aktivnost sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.