PROJEKT CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ DOBIVA PODOBO

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij, ki ga izvajamo na podukrepu 19.3, že dobiva podobo. V okviru projekta se bodo izvedle ...
Preberi več

TRIDESET LET PRISTOPA LEADER V EU IN PRISTOPA OD SPODAJ NAVZGOR V SLOVENIJI

LEADER je pristop od spodaj navzgor, ki že 30 let povezuje kmete, podjetništvo na podeželju, lokalne organizacije, javni sektor in ...
Preberi več

POVEZOVANJE ŠTIRIH SLOVENSKIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE

Podnebne spremembe ogrožajo tretjino območij svetovne naravne dediščine. Skupne potrebe na področju varstva narave, ohranitve izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, ...
Preberi več

E-novice marec 2021

Objavljamo nabor aktualnih novic s področja razvoja podeželja: Novičke 44 3_2021 ...
Preberi več

REDNI ZBOR ČLANOV DRSP

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je dne 23. 3. 2021 izvedlo 16. redni zbor članov in posvet LAS. Društvo ...
Preberi več

PREGLED UKREPA CLLD/LEADER v programskem obdobju 2014-2020

Na ukrepu CLLD/LEADER odobrenih 544 projektov in 30 projektov sodelovanja LAS. ARSKTRP je na podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij ...
Preberi več

FINANČNA NADOMESTILA NOSILCEM DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Vlada je sprejela Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije ...
Preberi več

ODOBRENI PROJEKTI 3. JP EKSRP

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko je konec februarja dobila pozitivne odločbe za vseh devet projektov, ki so bili ...
Preberi več

E-novice februar 2021

Objavljamo nabor aktualnih novic s področja razvoja podeželja: Novičke 43 2_2021 ...
Preberi več

ZAŠČITENI KMETIJSKI PRIDELKI IN IZDELKI, KI ZASTOPAJO SLOVENIJO

Slovenija je po običajih in tradiciji zelo raznolika dežela, kar se odraža tudi v bogati gastronomski dediščini in pestrosti ponudbe ...
Preberi več