ODOBRENE PRVE OPERACIJE 3. JP EKSRP

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odobrila ...
Preberi več

ZAKLJUČEK PROJEKTA – PAMETNE VASI ZA JUTRI

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, smo partnerji uspešno pripeljali do konca. Projekt je bil odobren na 3 ...
Preberi več

DODATNA SREDSTVA ZA LAS-E IZ SKLADA ESRR

LAS-i smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o razdelitvi ostanka sredstev iz Evropskega sklada za ...
Preberi več

USPOSABLJANJE – HIŠNI MOJSTER

Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju za hišnega mojstra, hišno mojstrico. Usposabljanje, bo potekalo nekoliko drugače, zaradi trenutne ...
Preberi več

LAS V ŠTEVILKAH

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja našega lokalnega okolja. LAS Obsotelje in Kozjansko ...
Preberi več

VAŠE MNENJE ŠTEJE – STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske ...
Preberi več

Objavljena 7. sprememba Uredbe CLLD

V  Uradnem listu je bila dne 30. 10. 2020 objavljena 7. sprememba Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi ...
Preberi več

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO GOSTIL PREDSTAVNICE MKGP

6. oktobra 2020 smo na območju Obsotelje in Kozjansko gostili predstavnice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oddelek CLLD Slovenija ...
Preberi več

PRISPEVEK PRISTOPA LEADER/CLLD K RAZVOJU SLOVENSKEGA TURIZMA

Ob prihajajočem svetovnem dnevu turizma (27. september) so na MKGP pripravili članek o doprinosu pristopa LEADER/CLLD k razvoju turizma v ...
Preberi več