Na Direktoratu za kmetijstvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo pripravili Anketo za pridobitev stališč o konceptu Pametnih vasi v Sloveniji za potrebe načrtovanja prihodnje programske perspektive skupne kmetijske politike.

Z anketo želimo pridobiti stališča o konceptu Pametnih vasi s terena od lokalnih akterjev, zato vas vljudno vabimo k izpolnitvi ankete.

Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. maja 2020.

Povezava do ankete