Vabimo vas k sodelovanju pri oblikovanju ponudbe finančnih instrumentov v kmetijstvu.

Z izpolnitvijo kratkega spletnega vprašalnika, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Zvezo slovenske podeželske mladine, želijo pridobiti informacije o potrebnih finančnih sredstvih za financiranje vaših investicij in obratnih sredstev v obdobju 2023-2027 ter težavah, s katerimi se kmetovalci soočate pri pridobivanju le-teh. Odgovori jim bodo služili za pripravo analize povpraševanja po finančnih instrumentih v kmetijstvu.

Prosimo, če si vzamete nekaj minut (ocenjen čas izpolnjevanja anketnega vprašalnika je 14 minut) in izpolnite anketo, ki je dostopna na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/2b78746c

Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. julija 2022.