V mesecu septembru je Razvojna agencija Sotla, kot Vodilni partner LAS, razpisala redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 2019-2021. To so bile druge volitve članov v organe LAS v programskem obdobju 2014-2020, ki so v sestavi raznoliki, saj so v njih predstavniki kar treh sektorjev: javnega, ekonomskega in zasebnega. Pregled dela LAS kaže, da so v prvi polovici leta izvedli veliko aktivnosti, ki puščajo sledi v lokalnem okolju, pestra pa bo tudi druga polovica leta.
Na osmi redni Skupščini LAS Obsotelje in Kozjansko je predsedovanje prevzel nov predsednik, Boštjan Misja iz Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, ki je predstavnik ekonomskega sektorja. Predsedovanje mu je po dveh uspešnih mandatih predal David Stupica, ki se v novem mandatnem obdobju ni več odločil za kandidaturo. Na Skupščini so člani LAS potrdili tudi člane Organa upravljanja in Nadzornega organa, ki bdita nad izvajanjem Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2014-2020.

Dodatna sredstva za uspešnost
LAS je sredi meseca junija s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli dopis o pregledu uspešnosti LAS Obsotelje in Kozjansko. MKGP je preverjal vmesno vrednotenje strategije lokalnega razvoja vseh slovenskih LAS, in sicer s pomočjo preverjanja 4 mejnikov na dan 31. 12. 2018.
Zaradi uspešnega doseganja vseh štirih mejnikov ocenjevanja, je LAS upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini 419.099,47 €. Tako je celotna kvota denarja nekaj manj kot 1 milijon evrov za sklad EKSRP in 592.834 € za sklad ESRR, skupaj torej 1,5 milijona evrov.
LAS bo tako v tem mesecu pripravil spremembo SLR, ki jo mora vložiti na pristojno ministrstvo in takoj po odobritvi razpisal tudi tretji javni poziv, na katerem bo na voljo dobrih 600.000,00 € nepovratnih sredstev iz sklada EKSRP.

Doprinos v lokalno okolje
Predstavnice Razvojne agencije Sotla so pripravile pregled dela do meseca septembra. Na območju LAS se je do Skupščine zaključilo pet operacij, in sicer ena sofinancirana iz sklada ESRR in štiri iz sklada EKSRP. Območje je s tem med drugim pridobilo: prvi skate park, namenjen ekstremnemu rolanju, rolkanju in spretnostnemu kolesarjenju; stranski dostop v Športno dvorano Rogaška Slatina, z zunanjo invalidsko klančino; polnilna postaja za električne avtomobile; urejeno postajališče za avtodome (vse na območju občine Rogaška Slatina), fitnes na prostem za športno aktivne v občini Šmarje pri Jelšah ter Podčetrtek ter urejeno učilnico na prostem in tematsko Emino pot na območju občine Podčetrtek.
LAS pa je uspešen tudi z izvajanjem aktivnosti v okviru dveh operacij sodelovanja (Pametne vasi za jutri in približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem), ki se izvajata skupaj s partnerji na območju LAS in slovenskimi LAS-i. V okviru operacije »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« je bil izveden ogled primera dobre prakse v Biosfernem območju Julijske Alpe, izvedene delavnice za deležnike, izdelan pravilnik o uporabi znaka Sožitje, izveden MAB dan in izdelan promocijski video biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko. Prav tako pa se v okviru operacije »Pametne vasi za jutri« s partnerji aktivno oblikuje Model druženja na vasi, ki se bo v nadaljevanju preizkusit tudi na terenu.

Če bi želeli o projektih in možnosti prijave izvedeti več, spremljate spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko ali nam sledite na Facebook strani.