Spoštovani člani in članice LAS Obsotelje in Kozjansko,

vabimo vas na 7. redno Skupščino LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020,

ki bo v torek, 26. marca 2019, ob 17. uri na Turistični kmetiji Mramor, Vrenska Gorca 15, Buče.

Predlagamo sledeči dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 7. redne seje Skupščine LAS.
2. Seznanitev o pristopu novih članov LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020.
3. Potrditev zapisnikov Skupščine LAS: 6. redne seje, z dne 22. 3. 2018; 5. dopisne seje, z dne 31. 5. 2018; 6. dopisne seje, z dne 6. 6. 2018; 7. dopisne seje, z dne 11. 10. 2018 in 8. dopisne seje, z dne 16. 11. 2018.
4. Sprejem Letnega in finančnega poročila LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za leto 2018.
5. Obravnava Finančnega in delovnega načrta LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za leto 2019.
6. Obravnava in potrditev Poročila vmesnega vrednotenja Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2014-2018.
7. Razno.

Prosimo, da se Skupščine zagotovo udeležite, saj je potrebno zagotoviti sklepčnost v skladu s 11. členom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020.

Prisotnost potrdite v tajništvo Razvojne agencije Sotla na telefonsko številko 03/ 81 71 860 ali preko elektronske pošte rasotla@siol.net do petka 22. 3. 2019.