V Halozah se je 8. in 9. oktobra izvajal 5. slovenski podeželski parlament, ki je za pripravo strateškega načrta nove skupne kmetijske politike doprinesel pomembne zaključke. Plenarnega dela, ki je potekal v sredo, 9. 10. 2019, se je udeležila tudi LAS Obsotelje in Kozjansko.
Udeležence plenarne razprave so uvodoma pozdravili predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Dejan Židan, ministrica, dr. Aleksandra Pivec, direktorica za razvoj podeželja na Evropski komisiji, Silvia Michelini, in sopredsednik Evropskega podeželskega parlamenta in član Društva za razvoj slovenskega podeželja, Goran Šoster.
Glavni zaključki posameznih govorcev so bili, da je glavna naloga kmetijstva zagotavljanje prehranske varnosti, zato je potrebno kmetijsko proizvodnjo ohraniti ob iskanju rešitev na okoljsko-podnebne spremembe; da mora prihodnost slovenskega kmetijstva temeljiti na znanju, kreativnosti, podjetništvu in povezovanju, predvsem pa se je 5. slovenski parlament izkazal kot uspešen forum za prikaz prednosti podeželskih območij kot tudi za prostor za izmenjavo idej o tem, kako se spoprijeti z izzivi, s katerimi se danes sooča evropsko podeželje.
Podeželski parlament so na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja soorganizirali partnerji Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk. Na njem so sodelovali predstavniki lokalnih akcijskih skupin, nevladnih organizacij, javne uprave, svetovalnih institucij ter kmetje in podjetniki.