V petek, 18. 6. 2021, je preko spleta potekalo tretje srečanje Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 (MDS CLLD 2021-2027) s predstavniki vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS). Srečanja se je udeležil tudi LAS Obsotelje in Kozjansko. 

Spletnega srečanja se je udeležilo preko 75 udeležencev, poleg predstavnikov vseh 37 LAS še predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov ter predstavniki MGRT in ARSKTRP.

MDS CLLD 2021-2027 je predstavila pogoje za oblikovanje LAS v novi perspektivi ter izhodišča za oblikovanje finančnega okvirja v prihodnjem programskem obdobju. V nadaljevanju smo se dotaknili tudi prehodnega obdobja na skladu EKSRP, vključno z razdelitvijo sredstev znotraj podukrepov in predlogi poenostavljenih oblik stroškov.

LAS-om je bilo predstavljeno tudi aktualno stanje priprav pri Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, vključno s pogoji za oblikovanje ribiških LAS-ov (LASR).

Dostop do gradiva najdete TUKAJ.