3. JAVNI POZIV ESRR

3. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada ESRR.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

3. javni poziv ESRR_september 2021
Navodila prijaviteljem za pripravo vlog na 3. javni poziv ESRR_september 2021 
Prijavni obrazec 3. javnega poziva ESRR_september 2021
Stroškovnik operacije LAS 2021 ESRR
Konzorcijska pogodba med prijaviteljem in partnerji 2021

NAVODILA OU za sredstva EKP 2014-2020:

PRAVILNIK O IZBIRI OPERACIJ:

Pravilnik o izbiri projektov 2014-2020 – 3. sprememba

SLR Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3. sprememba) 15. 7. 2021