LAS Obsotelje in Kozjansko je bil kot partner v konzorciju projektne prijave, ki jo je pripravil skupaj z ostalimi slovenskimi LASi in partnerji na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, uspešen v dveh projektih sodelovanja LAS.
Tako bomo v prihajajočih mesecih skupaj s partnerji operacije “Pametne vasi za jutri”, razvijali pametne rešitve na podeželju, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, bomo to počeli skupaj z Razvojno agencijo Sotla, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, CPU, PE Tuncovec in Občino Rogaška Slatina.
Na drugi strani pa bomo v operaciji “Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem”, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, skupaj z Razvojno agencijo Sotla in Kozjanskim parkom, povezovali biosferna območja Slovenije in skušali kar najbolje uporabiti Unsecov znak – Man and Biosphere za prepoznavnost našega območja.

Operaciji sta odobreni na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin.”